Romio Pod là gì?

Romio là cái tên mà bất kì người dùng vape kì cựu lâm năm nào khi nghe đến cũng bắn đầu chảy nước miếng.. Romio Pod đã từng giới thiệu dòng pod 1 lần của mình với cái tên romio disposable pod 400 hơi, tuy nhiên hãng này chỉ nhận lại được một thành công nhất định. Nay với Romio Plus, Romio hứa hẹn sẽ mang lại cho người dùng vape nói chung và pod 1 lần nói riêng những trải nghiệm hương vị chỉ có được ở Romio